Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi/distances līgums

Izdarot pasūtījumu interneta veikalā ediblecup.coffee saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta pirmo un otro daļu, starp Jums kā patērētāju un interneta veikala ediblecup.coffee īpašnieku SIA “Manuss” kā pārdevēju, tiek slēgta civiltiesiska vienošanās jeb distances līgums.

DISTANCES LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA “Manuss”,  reģ. Nr. LV40003501125, adrese: Mazcenu aleja 17-11 Jaunmārupe, Mārupes nov., Latvija, un pircēju, kas veic pirkumu ediblecup.coffee interneta veikalā.

Līgumā lietotu jēdzienu skaidrojums:

Pircējs: Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu ediblecup.coffee interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem. Ja Jūs neesat Pircējs šī līguma izpratnē, lūdzu, neveiciet pirkumu! Personas, kas vēlas iegādāties mūsu piedāvātās preces komerciālos nolūkos, tiek aicinātas sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: manuss@apollo.lv .

Distances līgums: Līgums starp Pircēju un SIA „Manuss” tiek automātiski noslēgts, līdzko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu. Veicot pasūtījumu ediblecup.coffee interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šo „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus!

1.  PRECES PASŪTĪŠANA

Veicot pasūtījumu interneta veikalā ediblecup.coffee, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu/rēķinu. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala ediblecup.coffee pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: manuss@apollo.lv vai zvanot: (+371) 29722820  lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts.

Darba dienās laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas.

2. PRECES UN TO CENAS

Preču cenas ir norādītas EUR, ar PVN.

Piegādes cena nav iekļauta preces cenā.

Piegādes cenas un kārtība norādītas sadaļā “Piegāde” .

3. APMAKSAS KĀRTĪBA

Preču apmaksas veidi un kārtība norādīti sadaļā “Apmaksa”

4. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA

Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. Par pasūtījuma izpildes termiņiem skaidrots sadaļā “Piegāde”.

5. PIRCĒJA TIESĪBAS (tai skaitā atteikuma tiesības)

5.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā ediblecup.coffee gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam;

5.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātajiem piegādes veidiem;

5.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:

5.3.1. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās uz SIA „Manuss” faktisko adresi: Mazcenu aleja 17-11 Jaunmārupe;

5.3.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā;

5.3.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);

5.3.4. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;

5.3.5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz SIA Manuss;

5.3.6. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus:

ir aizpildīta un nosūtīta Preču atteikuma veidlapa;

7 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta uz SIA „Manuss” faktisko adresi: Mazcenu aleja 17-11 Jaunmārupe;

brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā sūtot preci pa pastu, jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

5.3.7. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 14 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, SIA “Manuss” atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.

5.4. Tiesības atteikties no pasūtījuma:

5.4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja SIA “Manuss” nav izpildījusi norādītos, vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus;

5.4.2. Gadījumā, ja Pircējs no pasūtījuma atsakās preces piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.

5.4.3. Patērētājs nevar atgriezt preci ja: pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;

5.4.4. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

5.4.5. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

5.4.6. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

5.4.7. prece tās īpašību dēļ, pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

5.4.8. patērētājs iegādājies uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

6. PIRCĒJA PIENĀKUMI

6.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;

6.2. Pircējam, reģistrējoties kā ediblecup.coffee klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;

6.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;

6.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

6.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. SIA “Manuss” neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

6.6. Aizliegumi: Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala ediblecup.coffee apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt ediblecup.coffee publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz ediblecup.coffee;

lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala ediblecup.coffee servera informācijai,

vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;

veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi ediblecup.coffee;

apzināti veidot nesamērīgu slodzi ediblecup.coffee IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai ediblecup.coffee darbībai;

ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē ediblecup.coffee interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. Par minēto aizliegumu pārkāpumu SIA “Manuss” ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam ediblecup.coffee personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.

7.  SIA “Manuss” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. SIA “Manuss” piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā, SIA ”Manuss” pienākums ir atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus;

7.2. SIA ”Manuss” piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja SIA ”Manuss” nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, SIA ”Manuss” atvainojas un dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma (izņemot gadījumus kad piegāde tiek aizturēta Omniva darbības dēļ);

7.3. SIA ”Manuss” augsti vērtē Pircēju uzticību, tāpēc apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;

7.4. SIA ”Manuss” strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza.

7.5. Interneta veikala ediblecup.coffee preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas, un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.

7.6. Interneta veikalā ediblecup.coffee apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma.

7.7. Preces izskats (krāsu nianses) var atšķirties no katalogā redzamā .

7.8. SIA “Manuss” patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem.

7.9 SIA “Manuss” ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē ediblecup.coffee, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”